IT天空

 找回密码
 加入我们

手机号码,快捷登录

搜索

[封装求助] 安装程序正在安装设备100%

[复制链接]
我真的没醉 发表于 2018-7-22 18:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

封装的win7系统用了几个月,最近发现只要在H110的主板上,使用该系统,就会在第二步重启是直接跑到 安装程序正在安装设备100%  此时就卡住了,正常是从1%慢慢跑到100%的,  在别的主板上没出现过问题。。


优启通是用上一个版本,封装的GHOST包没有加入万能驱动,每次给人做系统是在PE里调用万能驱动的


最近访问 头像模式 列表模式
itsky2 发表于 2018-7-22 19:31:17 | 显示全部楼层

活跃 15317| 技术 36| 互助 67| 钻石 260

请提供ID和日志

点评

从哪里查看ID和日志的  详情 回复 发表于 2018-7-22 20:57
天空是个不一样的地方,在这里:
有人品、没技术可以更快的学会技术;
有人品、有技术可以更快成为高手;
没人品、有技术等于0;
没人品、没技术尽早回火星吧。
 楼主| 我真的没醉 发表于 2018-7-22 20:57:35 | 显示全部楼层

活跃 14719| 技术 0| 互助 0| 钻石 20


从哪里查看ID和日志的

点评

ID在设备管理器里日志: [attachimg]337614[/attachimg] 所以请楼主仔细阅读官方说明  详情 回复 发表于 2018-7-22 20:59
itsky2 发表于 2018-7-22 20:59:41 | 显示全部楼层

活跃 15317| 技术 36| 互助 67| 钻石 260

我真的没醉 发表于 2018-7-22 20:57
从哪里查看ID和日志的

ID在设备管理器里
日志:
捕获.PNG所以请楼主仔细阅读官方说明

天空是个不一样的地方,在这里:
有人品、没技术可以更快的学会技术;
有人品、有技术可以更快成为高手;
没人品、有技术等于0;
没人品、没技术尽早回火星吧。
 楼主| 我真的没醉 发表于 2018-7-22 21:12:14 | 显示全部楼层

活跃 14719| 技术 0| 互助 0| 钻石 20

ACPI\PNP0C02\0
    Name:     Hardware IDs:
        ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02
        ACPI\PNP0C02
        *PNP0C02
ACPI\PNP0C02\1
    Name:     Hardware IDs:
        ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02
        ACPI\PNP0C02
        *PNP0C02
ACPI\PNP0C02\2
    Name:     Hardware IDs:
        ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02
        ACPI\PNP0C02
        *PNP0C02
ACPI\PNP0C02\5
    Name:     Hardware IDs:
        ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02
        ACPI\PNP0C02
        *PNP0C02
ACPI\PNP0C0B\0
    Name: ACPI     Hardware IDs:
        ACPI\VEN_PNP&DEV_0C0B
        ACPI\PNP0C0B
        *PNP0C0B
ACPI\PNP0C0B\1
    Name: ACPI     Hardware IDs:
        ACPI\VEN_PNP&DEV_0C0B
        ACPI\PNP0C0B
        *PNP0C0B
ACPI\PNP0C0B\2
    Name: ACPI     Hardware IDs:
        ACPI\VEN_PNP&DEV_0C0B
        ACPI\PNP0C0B
        *PNP0C0B
ACPI\PNP0C0B\3
    Name: ACPI     Hardware IDs:
        ACPI\VEN_PNP&DEV_0C0B
        ACPI\PNP0C0B
        *PNP0C0B
ACPI\PNP0C0B\4
    Name: ACPI     Hardware IDs:
        ACPI\VEN_PNP&DEV_0C0B
        ACPI\PNP0C0B
        *PNP0C0B
ACPI\ACPI000C\2&DABA3FF&0
    Name: ACPI     Hardware IDs:
        ACPI\VEN_ACPI&DEV_000C
        ACPI\ACPI000C
        *ACPI000C
ROOT\VOLMGR\0000
    Name: Volume Manager
    Hardware IDs:
        ROOT\VOLMGR
    Compatible IDs:
        DETECTEDInternal\volmgr
        DETECTED\volmgr
PCI\VEN_8086&DEV_A121&SUBSYS_A3CE1019&REV_31\3&11583659&0&FA
    Name: PCI     Hardware IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_A121&SUBSYS_A3CE1019&REV_31
        PCI\VEN_8086&DEV_A121&SUBSYS_A3CE1019
        PCI\VEN_8086&DEV_A121&CC_058000
        PCI\VEN_8086&DEV_A121&CC_0580
    Compatible IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_A121&REV_31
        PCI\VEN_8086&DEV_A121
        PCI\VEN_8086&CC_058000
        PCI\VEN_8086&CC_0580
        PCI\VEN_8086
        PCI\CC_058000
        PCI\CC_0580
PCI\VEN_8086&DEV_5902&SUBSYS_22128086&REV_04\3&11583659&0&10
    Name:     Hardware IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_5902&SUBSYS_22128086&REV_04
        PCI\VEN_8086&DEV_5902&SUBSYS_22128086
        PCI\VEN_8086&DEV_5902&CC_030000
        PCI\VEN_8086&DEV_5902&CC_0300
    Compatible IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_5902&REV_04
        PCI\VEN_8086&DEV_5902
        PCI\VEN_8086&CC_030000
        PCI\VEN_8086&CC_0300
        PCI\VEN_8086
        PCI\CC_030000
        PCI\CC_0300
ROOT\BASICDISPLAY\0000
    Name: Microsoft Basic Display Driver
    Hardware IDs:
        ROOT\BasicDisplay
ACPI\PNP0C0E\2&DABA3FF&0
    Name: ACPI     Hardware IDs:
        ACPI\VEN_PNP&DEV_0C0E
        ACPI\PNP0C0E
        *PNP0C0E
ACPI\PNP0C02\LPC_DEV
    Name:     Hardware IDs:
        ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02
        ACPI\PNP0C02
        *PNP0C02
PCI\VEN_8086&DEV_A114&SUBSYS_A3CE1019&REV_F1\3&11583659&0&E0
    Name: PCI-to-PCI Bridge
    Hardware IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_A114&SUBSYS_A3CE1019&REV_F1
        PCI\VEN_8086&DEV_A114&SUBSYS_A3CE1019
        PCI\VEN_8086&DEV_A114&CC_060400
        PCI\VEN_8086&DEV_A114&CC_0604
    Compatible IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_A114&REV_F1
        PCI\VEN_8086&DEV_A114
        PCI\VEN_8086&CC_060400
        PCI\VEN_8086&CC_0604
        PCI\VEN_8086
        PCI\CC_060400
        PCI\CC_0604
PCI\VEN_8086&DEV_A143&SUBSYS_A3CE1019&REV_31\3&11583659&0&F8
    Name: PCI     Hardware IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_A143&SUBSYS_A3CE1019&REV_31
        PCI\VEN_8086&DEV_A143&SUBSYS_A3CE1019
        PCI\VEN_8086&DEV_A143&CC_060100
        PCI\VEN_8086&DEV_A143&CC_0601
    Compatible IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_A143&REV_31
        PCI\VEN_8086&DEV_A143
        PCI\VEN_8086&CC_060100
        PCI\VEN_8086&CC_0601
        PCI\VEN_8086
        PCI\CC_060100
        PCI\CC_0601
ACPI\THERMALZONE\TZ00
    Name: ACPI     Hardware IDs:
        ACPI\ThermalZone
        *ThermalZone
ACPI\THERMALZONE\TZ01
    Name: ACPI     Hardware IDs:
        ACPI\ThermalZone
        *ThermalZone
STORAGE\VOLUME\{7CA15B1F-8DA3-11E8-99B0-806E6F6E6963}#0000000A00600000
    Name:     Hardware IDs:
        STORAGE\Volume
ACPI\PNP0B00\4&19730ADF&0
    Name:     Hardware IDs:
        ACPI\VEN_PNP&DEV_0B00
        ACPI\PNP0B00
        *PNP0B00
ACPI\PNP0103\0
    Name:     Hardware IDs:
        ACPI\VEN_PNP&DEV_0103
        ACPI\PNP0103
        *PNP0103
ACPI\PNP0000\4&19730ADF&0
    Name:     Hardware IDs:
        ACPI\VEN_PNP&DEV_0000
        ACPI\PNP0000
        *PNP0000
ROOT\VDRVROOT\0000
    Name: Microsoft Virtual Drive Enumerator
    Hardware IDs:
        ROOT\vdrvroot
ROOT\SPACEPORT\0000
    Name: Microsoft Storage Spaces Controller
    Hardware IDs:
        Root\Spaceport
    Compatible IDs:
        DETECTEDInternal\spaceport
        DETECTED\spaceport
ROOT\KDNIC\0000
    Hardware IDs:
        root\kdnic
ACPI\INT3F0D\4&19730ADF&0
    Name:     Hardware IDs:
        ACPI\VEN_INT&DEV_3F0D
        ACPI\INT3F0D
        *INT3F0D
    Compatible IDs:
        *PNP0C02
PCI\VEN_8086&DEV_590F&SUBSYS_A3CE1019&REV_06\3&11583659&0&00
    Name: PCI     Hardware IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_590F&SUBSYS_A3CE1019&REV_06
        PCI\VEN_8086&DEV_590F&SUBSYS_A3CE1019
        PCI\VEN_8086&DEV_590F&CC_060000
        PCI\VEN_8086&DEV_590F&CC_0600
    Compatible IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_590F&REV_06
        PCI\VEN_8086&DEV_590F
        PCI\VEN_8086&CC_060000
        PCI\VEN_8086&CC_0600
        PCI\VEN_8086
        PCI\CC_060000
        PCI\CC_0600
PCI\VEN_8086&DEV_A12F&SUBSYS_A3CE1019&REV_31\3&11583659&0&A0
    Name: Intel(R) USB 3.0     Hardware IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_A12F&SUBSYS_A3CE1019&REV_31
        PCI\VEN_8086&DEV_A12F&SUBSYS_A3CE1019
        PCI\VEN_8086&DEV_A12F&CC_0C0330
        PCI\VEN_8086&DEV_A12F&CC_0C03
    Compatible IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_A12F&REV_31
        PCI\VEN_8086&DEV_A12F
        PCI\VEN_8086&CC_0C0330
        PCI\VEN_8086&CC_0C03
        PCI\VEN_8086
        PCI\CC_0C0330
        PCI\CC_0C03
DISPLAY\AOC2252\1&8713BCA&0&UID0
    Name: Generic Monitor
    Hardware IDs:
        MONITOR\AOC2252
    Compatible IDs:
        *PNP09FF
PCI\VEN_8086&DEV_A123&SUBSYS_A3CE1019&REV_31\3&11583659&0&FC
    Name: SM     Hardware IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_A123&SUBSYS_A3CE1019&REV_31
        PCI\VEN_8086&DEV_A123&SUBSYS_A3CE1019
        PCI\VEN_8086&DEV_A123&CC_0C0500
        PCI\VEN_8086&DEV_A123&CC_0C05
    Compatible IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_A123&REV_31
        PCI\VEN_8086&DEV_A123
        PCI\VEN_8086&CC_0C0500
        PCI\VEN_8086&CC_0C05
        PCI\VEN_8086
        PCI\CC_0C0500
        PCI\CC_0C05
ACPI\PNP0C02\PCHRESV
    Name:     Hardware IDs:
        ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02
        ACPI\PNP0C02
        *PNP0C02
ROOT\RAMDISK\0000
    Compatible IDs:
        DETECTEDInternal\Ramdisk
        DETECTED\Ramdisk
RAMDISK\RAMVOLUME\{D9B257FC-684E-4DCB-AB79-03CFA2F6B750}
    Name: RamDisk
    Hardware IDs:
        Ramdisk\RamVolume
ROOT\UMBUS\0000
    Name: UMBus Root Bus Enumerator
    Hardware IDs:
        root\umbus
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280B&SUBSYS_80860101&REV_1000\4&64795BC&0&0201
    Name: High Definition Audio     Hardware IDs:
        HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280B&SUBSYS_80860101&REV_1000
        HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280B&SUBSYS_80860101
    Compatible IDs:
        HDAUDIO\FUNC_01&CTLR_VEN_8086&CTLR_DEV_A170&VEN_8086&DEV_280B&REV_1000
        HDAUDIO\FUNC_01&CTLR_VEN_8086&VEN_8086&DEV_280B&REV_1000
        HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280B&REV_1000
        HDAUDIO\FUNC_01&CTLR_VEN_8086&CTLR_DEV_A170&VEN_8086&DEV_280B
        HDAUDIO\FUNC_01&CTLR_VEN_8086&VEN_8086&DEV_280B
        HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280B
        HDAUDIO\FUNC_01&CTLR_VEN_8086&CTLR_DEV_A170&VEN_8086
        HDAUDIO\FUNC_01&CTLR_VEN_8086&VEN_8086
        HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086
        HDAUDIO\FUNC_01&CTLR_VEN_8086&CTLR_DEV_A170
        HDAUDIO\FUNC_01&CTLR_VEN_8086
        HDAUDIO\FUNC_01&GF&VEN_8086&DEV_280B&SUBSYS_80860101&REV_1000
        HDAUDIO\FUNC_01
ROOT\ACPI_HAL\0000
    Name:     Hardware IDs:
        acpiapic
    Compatible IDs:
        DETECTEDInternal\ACPI_HAL
        DETECTED\ACPI_HAL
ACPI\PNP0A08\0
    Name: PCI Express Root Complex
    Hardware IDs:
        ACPI\VEN_PNP&DEV_0A08
        ACPI\PNP0A08
        *PNP0A08
    Compatible IDs:
        *PNP0A03
PCI\VEN_8086&DEV_A131&SUBSYS_A3CE1019&REV_31\3&11583659&0&A2
    Name: PCI     Hardware IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_A131&SUBSYS_A3CE1019&REV_31
        PCI\VEN_8086&DEV_A131&SUBSYS_A3CE1019
        PCI\VEN_8086&DEV_A131&CC_118000
        PCI\VEN_8086&DEV_A131&CC_1180
    Compatible IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_A131&REV_31
        PCI\VEN_8086&DEV_A131
        PCI\VEN_8086&CC_118000
        PCI\VEN_8086&CC_1180
        PCI\VEN_8086
        PCI\CC_118000
        PCI\CC_1180
SCSI\DISK&VEN_FASPEED&PROD_K5-120G\4&1B6EB27F&0&000100
    Name: faspeed K5-120G
    Hardware IDs:
        SCSI\Diskfaspeed_K5-120G_________Q112
        SCSI\Diskfaspeed_K5-120G_________
        SCSI\Diskfaspeed_
        SCSI\faspeed_K5-120G_________Q
        faspeed_K5-120G_________Q
        GenDisk
    Compatible IDs:
        SCSI\Disk
        SCSI\RAW
HID\VID_0000&PID_0538\6&2D80E45F&0&0000
    Name: HID-compliant mouse
    Hardware IDs:
        HID\VID_0000&PID_0538&REV_0100
        HID\VID_0000&PID_0538
        HID_DEVICE_SYSTEM_MOUSE
        HID_DEVICE_UP:0001_U:0002
        HID_DEVICE
PCI\VEN_8086&DEV_A170&SUBSYS_A3CE1019&REV_31\3&11583659&0&FB
    Name: High Definition Audio     Hardware IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_A170&SUBSYS_A3CE1019&REV_31
        PCI\VEN_8086&DEV_A170&SUBSYS_A3CE1019
        PCI\VEN_8086&DEV_A170&CC_040300
        PCI\VEN_8086&DEV_A170&CC_0403
    Compatible IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_A170&REV_31
        PCI\VEN_8086&DEV_A170
        PCI\VEN_8086&CC_040300
        PCI\VEN_8086&CC_0403
        PCI\VEN_8086
        PCI\CC_040300
        PCI\CC_0403
ACPI\PNP0C0C\2&DABA3FF&0
    Name: ACPI     Hardware IDs:
        ACPI\VEN_PNP&DEV_0C0C
        ACPI\PNP0C0C
        *PNP0C0C
ACPI_HAL\PNP0C08\0
    Name: Microsoft ACPI-Compliant System
    Hardware IDs:
        ACPI_HAL\PNP0C08
        *PNP0C08
HTREE\ROOT\0
    No hardware/compatible IDs found for this device.
ROOT\BASICRENDER\0000
    Name: Microsoft Basic Render Driver
    Hardware IDs:
        ROOT\BasicRender
ACPI\PNP0C04\4&19730ADF&0
    Name:     Hardware IDs:
        ACPI\VEN_PNP&DEV_0C04
        ACPI\PNP0C04
        *PNP0C04
ACPI\GENUINEINTEL_-_INTEL64_FAMILY_6_MODEL_158_-_INTEL(R)_CELERON(R)_CPU_G3930_@_2.90GHZ\_1
    Name: Intel(R) Celeron(R) CPU G3930 @ 2.90GHz
    Hardware IDs:
        ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_158
        *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_158
        ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6
        *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6
        ACPI\GenuineIntel_-_Intel64
        *GenuineIntel_-_Intel64
    Compatible IDs:
        ACPI\Processor
ACPI\GENUINEINTEL_-_INTEL64_FAMILY_6_MODEL_158_-_INTEL(R)_CELERON(R)_CPU_G3930_@_2.90GHZ\_2
    Name: Intel(R) Celeron(R) CPU G3930 @ 2.90GHz
    Hardware IDs:
        ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_158
        *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_158
        ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6
        *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6
        ACPI\GenuineIntel_-_Intel64
        *GenuineIntel_-_Intel64
    Compatible IDs:
        ACPI\Processor
PCI\VEN_8086&DEV_A13A&SUBSYS_A3CE1019&REV_31\3&11583659&0&B0
    Name: PCI     Hardware IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_A13A&SUBSYS_A3CE1019&REV_31
        PCI\VEN_8086&DEV_A13A&SUBSYS_A3CE1019
        PCI\VEN_8086&DEV_A13A&CC_078000
        PCI\VEN_8086&DEV_A13A&CC_0780
    Compatible IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_A13A&REV_31
        PCI\VEN_8086&DEV_A13A
        PCI\VEN_8086&CC_078000
        PCI\VEN_8086&CC_0780
        PCI\VEN_8086
        PCI\CC_078000
        PCI\CC_0780
ACPI\MSFT0101\1
    Name: Trusted Platform Module 2.0
    Hardware IDs:
        ACPI\VEN_MSFT&DEV_0101
        ACPI\MSFT0101
        *MSFT0101
ACPI\FIXEDBUTTON\2&DABA3FF&0
    Name: ACPI     Hardware IDs:
        ACPI\FixedButton
        *FixedButton
USBSTOR\DISK&VEN_ADATA&PROD_USB_FLASH_DRIVE&REV_1100\147251803124003F&0
    Name: ADATA USB Flash Drive USB Device
    Hardware IDs:
        USBSTOR\DiskADATA___USB_Flash_Drive_1100
        USBSTOR\DiskADATA___USB_Flash_Drive_
        USBSTOR\DiskADATA___
        USBSTOR\ADATA___USB_Flash_Drive_1
        ADATA___USB_Flash_Drive_1
        USBSTOR\GenDisk
        GenDisk
    Compatible IDs:
        USBSTOR\Disk
        USBSTOR\RAW
        GenDisk
STORAGE\VOLUME\_??_USBSTOR#DISK&VEN_ADATA&PROD_USB_FLASH_DRIVE&REV_1100#147251803124003F&0#{53F56307-B6BF-11D0-94F2-00A0C91EFB8B}
    Name:     Hardware IDs:
        STORAGE\Volume
USB\VID_125F&PID_DB8A\147251803124003F
    Name: USB     Hardware IDs:
        USB\VID_125F&PID_DB8A&REV_1100
        USB\VID_125F&PID_DB8A
    Compatible IDs:
        USB\Class_08&SubClass_06&Prot_50
        USB\Class_08&SubClass_06
        USB\Class_08
ACPI\INT0800\4&19730ADF&0
    Name:     Hardware IDs:
        ACPI\VEN_INT&DEV_0800
        ACPI\INT0800
        *INT0800
ACPI\INT33A1\1
    Name:     Hardware IDs:
        ACPI\VEN_INT&DEV_33A1
        ACPI\INT33A1
        *INT33A1
    Compatible IDs:
        *PNP0D80
ACPI\PNP0C02\IOTRAPS
    Name:     Hardware IDs:
        ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02
        ACPI\PNP0C02
        *PNP0C02
SWD\MMDEVAPI\MICROSOFTGSWAVETABLESYNTH
    Name: Microsoft GS     Compatible IDs:
        SWD\GenericRaw
        SWD\Generic
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0662&SUBSYS_1019A3CE&REV_1003\4&64795BC&0&0001
    Name: High Definition Audio     Hardware IDs:
        HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0662&SUBSYS_1019A3CE&REV_1003
        HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0662&SUBSYS_1019A3CE
    Compatible IDs:
        HDAUDIO\FUNC_01&CTLR_VEN_8086&CTLR_DEV_A170&VEN_10EC&DEV_0662&REV_1003
        HDAUDIO\FUNC_01&CTLR_VEN_8086&VEN_10EC&DEV_0662&REV_1003
        HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0662&REV_1003
        HDAUDIO\FUNC_01&CTLR_VEN_8086&CTLR_DEV_A170&VEN_10EC&DEV_0662
        HDAUDIO\FUNC_01&CTLR_VEN_8086&VEN_10EC&DEV_0662
        HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0662
        HDAUDIO\FUNC_01&CTLR_VEN_8086&CTLR_DEV_A170&VEN_10EC
        HDAUDIO\FUNC_01&CTLR_VEN_8086&VEN_10EC
        HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC
        HDAUDIO\FUNC_01&CTLR_VEN_8086&CTLR_DEV_A170
        HDAUDIO\FUNC_01&CTLR_VEN_8086
        HDAUDIO\FUNC_01&GF&VEN_10EC&DEV_0662&SUBSYS_1019A3CE&REV_1003
        HDAUDIO\FUNC_01
ACPI\PNP0303\0
    Name: Standard PS/2 Keyboard
    Hardware IDs:
        ACPI\VEN_PNP&DEV_0303
        ACPI\PNP0303
        *PNP0303
    Compatible IDs:
        *PNP030B
PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_81171019&REV_15\4&EAE646E&0&00E0
    Name:     Hardware IDs:
        PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_81171019&REV_15
        PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_81171019
        PCI\VEN_10EC&DEV_8168&CC_020000
        PCI\VEN_10EC&DEV_8168&CC_0200
    Compatible IDs:
        PCI\VEN_10EC&DEV_8168&REV_15
        PCI\VEN_10EC&DEV_8168
        PCI\VEN_10EC&CC_020000
        PCI\VEN_10EC&CC_0200
        PCI\VEN_10EC
        PCI\CC_020000
        PCI\CC_0200
ROOT\NDISVIRTUALBUS\0000
    Name: NDIS Virtual Network Adapter Enumerator
    Hardware IDs:
        ROOT\NdisVirtualBus
ACPI\PNP0100\4&19730ADF&0
    Name:     Hardware IDs:
        ACPI\VEN_PNP&DEV_0100
        ACPI\PNP0100
        *PNP0100
USB\VID_0000&PID_0538\5&2C5168AA&0&6
    Name: USB Input Device
    Hardware IDs:
        USB\VID_0000&PID_0538&REV_0100
        USB\VID_0000&PID_0538
    Compatible IDs:
        USB\Class_03&SubClass_01&Prot_02
        USB\Class_03&SubClass_01
        USB\Class_03
PCI\VEN_8086&DEV_1911&SUBSYS_A3CE1019&REV_00\3&11583659&0&40
    Name:     Hardware IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_1911&SUBSYS_A3CE1019&REV_00
        PCI\VEN_8086&DEV_1911&SUBSYS_A3CE1019
        PCI\VEN_8086&DEV_1911&CC_088000
        PCI\VEN_8086&DEV_1911&CC_0880
    Compatible IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_1911&REV_00
        PCI\VEN_8086&DEV_1911
        PCI\VEN_8086&CC_088000
        PCI\VEN_8086&CC_0880
        PCI\VEN_8086
        PCI\CC_088000
        PCI\CC_0880
USB\ROOT_HUB30\4&2EE9001C&0&0
    Name: USB     Hardware IDs:
        USB\ROOT_HUB30&VID8086&PIDA12F&REV0031
        USB\ROOT_HUB30&VID8086&PIDA12F
        USB\ROOT_HUB30
STORAGE\VOLUME\{7CA15B1F-8DA3-11E8-99B0-806E6F6E6963}#0000000000200000
    Name:     Hardware IDs:
        STORAGE\Volume
PCI\VEN_8086&DEV_A102&SUBSYS_A3CE1019&REV_31\3&11583659&0&B8
    Name: Intel(R) 100 Series/C230 Chipset Family SATA AHCI Controller
    Hardware IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_A102&SUBSYS_A3CE1019&REV_31
        PCI\VEN_8086&DEV_A102&SUBSYS_A3CE1019
        PCI\VEN_8086&DEV_A102&CC_010601
        PCI\VEN_8086&DEV_A102&CC_0106
    Compatible IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_A102&REV_31
        PCI\VEN_8086&DEV_A102
        PCI\VEN_8086&CC_010601
        PCI\VEN_8086&CC_0106
        PCI\VEN_8086
        PCI\CC_010601
        PCI\CC_0106
ROOT\MSSMBIOS\0000
    Name: Microsoft System Management BIOS Driver
    Hardware IDs:
        ROOT\mssmbios
ACPI\INT340E\2&DABA3FF&0
    Name:     Hardware IDs:
        ACPI\VEN_INT&DEV_340E
        ACPI\INT340E
        *INT340E
    Compatible IDs:
        *PNP0C02
ROOT\SYSTEM\0000
    Name: Plug and Play Software Device Enumerator
    Hardware IDs:
        ROOT\SWENUM
73 matching device(s) found.
 楼主| 我真的没醉 发表于 2018-7-22 21:12:34 | 显示全部楼层

活跃 14719| 技术 0| 互助 0| 钻石 20

2018-07-22 19:37:00.929  ----- Begin ------------------------------------------------

2018-07-22 19:37:00.929  [基本信息] 系统版本: Windows 10
2018-07-22 19:37:00.929  [基本信息] 系统位宽: x64
2018-07-22 19:37:00.929  [基本信息] 语言类型: chs
2018-07-22 19:37:00.944  [基本信息] 运行模式: pe (EU)
2018-07-22 19:37:00.944  [基本信息] 目标系统位置: C:\Windows
2018-07-22 19:37:00.944  [基本信息] 目标系统版本: Windows 7
2018-07-22 19:37:00.944  [基本信息] 目标系统位宽: x64
2018-07-22 19:37:00.944  [基本信息] 计算机名: EASYU-872QL17O8
2018-07-22 19:37:00.944  [基本信息] CPU线程数: 2
2018-07-22 19:37:00.944  [基本信息] 当前程序目录: U:\EasyDrv7_Win7.x64_7.18.130.1
2018-07-22 19:37:00.944  [基本信息] 临时文件目录: X:\~EasyDrv.Temp.WNNp8
2018-07-22 19:37:00.944  [基本信息] 驱动解压目录: C:\Drivers
2018-07-22 19:37:00.944  [基本信息] 主程序版本: 7.18.203.3787
2018-07-22 19:37:00.944  [基本信息] 驱动版本: 7.18.130.1
2018-07-22 19:37:00.944  [基本信息] 驱动筛选模式: 0
2018-07-22 19:37:00.944  [基本信息] 子驱动包1: Drivers(Win7.x64)\[Audio]EasyDrv7.ini
2018-07-22 19:37:00.944  [基本信息] 子驱动包2: Drivers(Win7.x64)\[Chipset]EasyDrv7.ini
2018-07-22 19:37:00.944  [基本信息] 子驱动包3: Drivers(Win7.x64)\[Network]EasyDrv7.ini
2018-07-22 19:37:00.944  [基本信息] 子驱动包4: Drivers(Win7.x64)\[Video.OEM]EasyDrv7.ini
2018-07-22 19:37:00.944  [基本信息] 子驱动包5: Drivers(Win7.x64)\[Video]EasyDrv7.ini

2018-07-22 19:37:00.960  [程序运行] 运行模式: 主驱动包模式
2018-07-22 19:37:01.022  [硬件检测] 读取硬件列表
2018-07-22 19:37:01.304  [程序运行] 扫描硬件 (10.0.16299.15)
2018-07-22 19:37:01.632  [硬件检测] 获取硬件信息
2018-07-22 19:37:01.663  [硬件检测] 查找可用驱动
2018-07-22 19:37:02.741  [硬件检测] 生成可用驱动列表
2018-07-22 19:37:02.898  [程序运行] 更改驱动解压目录为: C:\Drivers
2018-07-22 19:37:33.777  [程序运行] “开始”按钮被触发, 即将开始驱动解压/安装
2018-07-22 19:37:33.777  [程序运行] 获取驱动列表
2018-07-22 19:37:33.777  [驱动] PCI\VEN_8086&DEV_5902|Intel(R) HD Graphics 610|Video.Intel6\New\igdlh64_New.inf
2018-07-22 19:37:33.777  [驱动] HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0662&SUBSYS_1019A3CE|Realtek High Definition Audio|Audio.Realtek\HDA\New\HDXRT4.inf
2018-07-22 19:37:33.792  [驱动] HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280B&SUBSYS_80860101|Intel(R) Display Audio|Audio.Intel\4\IntcDAud.inf
2018-07-22 19:37:33.792  [驱动] PCI\VEN_10EC&DEV_8168&REV_15|Realtek PCIe GBE Family Controller|Lan.Realtek\New\rt64win7.inf
2018-07-22 19:37:33.792  [驱动] PCI\VEN_8086&DEV_A143|Intel(R) 100 Series/C230 Series Chipset Family LPC Controller (H110) - A143|Board.Intel\C\All_10.1.1.45\SunrisePoint-H\SunrisePoint-HSystem.inf
2018-07-22 19:37:33.792  [驱动] PCI\VEN_8086&DEV_1911|Intel(R) Xeon(R) E3 - 1200/1500 v5/6th Gen Intel(R) Core(TM) Gaussian Mixture Model - 1911|Board.Intel\C\All_10.1.1.45\Skylake\SkylakeSystemGMM.inf
2018-07-22 19:37:33.792  [驱动] PCI\VEN_8086&DEV_590F|Intel(R) Xeon(R) E3 - 1200 v6/7th Gen Intel(R) Core(TM) Host Bridge/DRAM Registers - 590F|Board.Intel\C\All_10.1.1.45\Kabylake\KabylakeSystem.inf
2018-07-22 19:37:33.792  [驱动] PCI\VEN_8086&DEV_A102&CC_0106|Intel(R) 100 Series/C230 Chipset Family SATA AHCI Controller|Board.Intel\M\IaStor[15.8.2.1009]\iaAHCIC.inf
2018-07-22 19:37:33.792  [驱动] PCI\VEN_8086&DEV_A114|Intel(R) 100 Series/C230 Series Chipset Family PCI Express Root Port #5 - A114|Board.Intel\C\All_10.1.1.45\SunrisePoint-H\SunrisePoint-HSystem.inf
2018-07-22 19:37:33.792  [驱动] PCI\VEN_8086&DEV_A121|Intel(R) 100 Series/C230 Series Chipset Family PMC - A121|Board.Intel\C\All_10.1.1.45\SunrisePoint-H\SunrisePoint-HSystem.inf
2018-07-22 19:37:33.792  [驱动] PCI\VEN_8086&DEV_A123|Intel(R) 100 Series/C230 Series Chipset Family SMBus - A123|Board.Intel\C\All_10.1.1.45\SunrisePoint-H\SunrisePoint-HSystem.inf
2018-07-22 19:37:33.792  [驱动] PCI\VEN_8086&DEV_A12F&REV_31|Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller|USB.Intel\4\iusb3xhc.inf
2018-07-22 19:37:33.792  [驱动] PCI\VEN_8086&DEV_A131|Intel(R) 100 Series/C230 Series Chipset Family Thermal subsystem - A131|Board.Intel\C\All_10.1.1.45\SunrisePoint-H\SunrisePoint-HSystemThermal.inf
2018-07-22 19:37:33.792  [驱动] PCI\VEN_8086&DEV_A13A|Intel(R) Management Engine Interface|Board.Intel\MEI\10\heci.inf
2018-07-22 19:37:33.792  [驱动] USB\ROOT_HUB30&VID8086&PIDA12F|Intel(R) USB 3.0 Root Hub|USB.Intel\4\iusb3hub.inf
2018-07-22 19:37:33.792  [程序运行] 驱动解压/安装开始
2018-07-22 19:37:33.808  [程序运行] 检测驱动解压目录的存在性
2018-07-22 19:37:33.808  [程序运行] 驱动解压目录为: C:\Drivers
2018-07-22 19:37:33.808  [程序运行] 进入: 主驱动包调用模式-多线程
2018-07-22 19:37:33.808  [程序运行] 驱动解压/安装开始
2018-07-22 19:37:33.808  [程序运行] 可用进程数: 2
2018-07-22 19:37:35.230  [程序运行] 进程-1 解压: [显卡]Video.Intel6.7z,New
2018-07-22 19:37:38.105  [程序运行] 进程-2 解压: [声卡]Audio.Realtek.7z,HDA
2018-07-22 19:37:44.965  [程序运行] 进程-1 解压: [声卡]Audio.Intel.7z,4
2018-07-22 19:37:46.215  [程序运行] 进程-1 解压: [网卡]Lan.Realtek.7z,New
2018-07-22 19:37:47.481  [程序运行] 进程-1 解压: [主板]Board.Intel.7z,C
2018-07-22 19:37:48.684  [程序运行] 进程-1 解压: [主板]Board.Intel.7z,M
2018-07-22 19:37:49.122  [程序运行] 进程-2 解压: [主板]USB.Intel.7z,4
2018-07-22 19:37:49.840  [程序运行] 进程-1 解压: [主板]Board.Intel.7z,MEI
2018-07-22 19:37:51.778  [程序运行] 进程-1 安装: {DismInst}
2018-07-22 19:38:51.019  [程序运行] 驱动解压/安装完成
2018-07-22 19:38:51.019  [程序运行] 将驱动目录结构告之系统
2018-07-22 19:38:51.019  [程序运行] 删除已解压驱动文件

2018-07-22 19:38:53.707  ----- End ------------------------------------------------
why1973828 发表于 2018-7-23 01:43:26 | 显示全部楼层

活跃 700| 技术 0| 互助 0| 钻石 0

解决问题,至于上传这么多吗?,不加载驱动试试
你在哪?鬼叫什么 发表于 2018-7-23 06:55:51 来自手机 | 显示全部楼层

活跃 151| 技术 0| 互助 0| 钻石 0

天啊!看得我眼花
DN维护 发表于 2018-7-23 07:22:01 | 显示全部楼层

活跃 37335| 技术 53| 互助 160| 钻石 3200

楼主可以不在PE里调用驱动测试,还有驱动尽量用最新版
 楼主| 我真的没醉 发表于 2018-7-23 11:10:36 | 显示全部楼层

活跃 14719| 技术 0| 互助 0| 钻石 20

回复789三楼,系统封装时并没有把驱动放在里面,这样封装好的镜像包小,所有的驱动都是放在U盘里的,后期更换驱动也方便 。。

VMware111 发表于 2018-7-24 22:36:38 | 显示全部楼层

活跃 21| 技术 0| 互助 0| 钻石 0

学习一下,谢谢谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入我们

本版积分规则

我真的没醉

14719

活跃

0

技术

0

互助
签到任务
最火的业界新闻
 • 小米9 SE为何被称为小屏旗舰?雷军解释
 • 手机从3.5mm改用数据接口音质更好?就是为
 • 希捷公布2款新移动硬盘:“锦”系列和“铭
 • Xilinx发布全新5G射频SoC 支持sub-6GHz与毫
 • 锤子开源 Smartisan T1/T2、坚果 Pro 等手
 • 32核心又怎样 AMD撕裂者照样0分贝静音
 • MX250/MX230笔记本独显上线:帕斯卡老架构
 • 小米9测评:运行迅速快 摄像头出众 1小时充
 • Windows 10 19H1新版18342发布:N多Intel平
 • 小米求变:挣脱性价比束缚 能否打赢国内翻
炫酷的硬件Show
 • 振华SUPER FLOWER 铜皇450W 铜牌电源
 • 比小更小,Mini-STX装机
 • 华擎X99E-ITX + 银欣ML06 装机记
 • 最强双路泰坦硬管水冷 制作流程
 • 银欣FT02,双路E5工作站
 • 迟到的定制机箱小钢炮清理灰尘
 • 乔思伯UMX1 Plus,小巧的家用综合主机
 • 分体水冷第二弹-Inwin 805 infinity
 • 第一次DIY硬管水冷~~
 • 樱桃MX6.0 青轴 机械键盘 开箱
有趣的美图分享
 • 有人说,世界上最好的词就是虚惊一场。
 • 汉语的博大精深!
 • 像极了爱情
 • 谁是今天的幸运儿?你是魔鬼吗?
 • 你一个超市怎么还还还结巴呢 ​​
 • 一网友家的小密室,这个简直是我的梦想生活
 • 怎么解释
 • 槟榔致癌吗?
 • 九年义务教育果然没白教
 • 年度最惨小学生
关注官方微信
快速回复 返回顶部 返回列表